เกี่ยวกับเรา

โฮมซีเคียวริตี้ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส

Home Security System and Service

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 685 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 แยก17

ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10700

Tel.  :  02-100-6817

Fax  :  02-100-6817 Ext.02

E-mail  :  hssscctv@gmail.com

 Website : http://www.HSSSCCTV.com

                                                                Facebook Fanpage : hssscctv


เกี่ยวกับการให้บริการของทางบริษัทฯ

หจก.โฮมซีเคียวริตี้ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส

วันที่จดทะเบียน  17 กุมภาพันธ์  2554

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท

ปัจจุบันแบ่งบุคลากรออกเป็นแผนก ดังนี้ แผนกพัฒนาสินค้า , แผนกการขาย , แผนกการตลาด , แผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , แผนกปฏิบัติการ , แผนกบัญชีและการเงิน , แผนกบุคคลและธุรการ , แผนกคลังสินค้า และมีศูนย์อบรมพนักงานอยู่ที่จรัญสนิทวงศ์ 65

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งระบบ CCTV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด และระบบแจ้งเตือนการบุรุก แล้วยังรวมไปถึงระบบป้องกันขโมยสำหรับอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ซึ่งถือว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร  …สำหรับบุคลากรได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยทหาร , ตำรวจ ทั้งนอกและในประจำการ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านความพร้อมในการให้บริการด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี …แล้วยังนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประกอบการให้บริการทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯตอบรับกับคนทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้  …และสิ่งที่สำคัญยังสามารถตรวจสอบการทำงานและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรธุรกิจและโครงการหมู่บ้านฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

 

การให้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 • การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย    เช่นบริษัทฯ , ห้างร้าน ,โครงการหมู่บ้านจัดสรร ,โกดัง , สถานที่เก็บสินค้าฯลฯ 
 • ให้บริการรับฝากบ้าน  และรับดูแลบ้านตลอด 24 ชม.  / ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เป็นเวลานาน
 • ให้บริการเฝ้าดูแลคนชรา  เด็ก  ผ่านเครือข่ายกล้องวงจรปิด
 • ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดครบวงจร  สำหรับที่พักอาศัยและสำนักงาน
 • ให้บริการติดตั้งระบบป้องกันขโมย  และการแจ้งเตือนผู้บุกรุก
 • งานด้านติดตั้งระบบ  Internet Wi-Fi ให้กับหมู่บ้านและที่พักอาศัย โดยระบบนี้จะสามารถทำให้ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสามารถ  ใช้งาน High Speed Internet ได้ทุกพื้นที่ในโครงการหมู่บ้าน อาทิเช่นบริเวณสวนหย่อม ริมสระน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ Lobby โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนให้กับผู้ให้บริการ  High Speed Internet  รายอื่นๆ
 • งานบริการด้านการติดตั้งจานดาวเทียม  จุดติดตั้ง Cable TV  แยกจุดติดตั้งตามห้อง
 • งานทางด้านระบบไม้กั้น  และ Access Control  บัตร  / ให้สิทธิการจอดรถหรือเข้าที่พักอาศัย
 
 
 

การนำเทคโนโลยีมาเสริมกับการทำงานทางด้านรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย  3 ส่วนงาน

1.   ส่วนงานหน่วยรักษาความปลอดภัย 

 -  เจ้าหน้าที่ รปภ.  ที่ประจำตามสถานที่ต่างๆ จะคอยตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัยตามเงื่อนไขของลูกค้า  หรือหน่วยงานต่างๆ

2.   ส่วนหน่วยงานศูนย์บัญชากลาง 

จะคอยตรวจสอบการทำงานของหน่วย รปภ. ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง   เมื่อได้รับการแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โรงพยาบาล  หรือสถานีดับเพลิง   และเจ้าของสถานที่

3.   ส่วนงานระบบเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น 

ระบบกล้องวงจรปิด  ซึ่งจะติดตั้งตามสถานที่ที่หน่วยรักษาความปลอดภัย

ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก   จะติดตามอาคารและที่พักอาศัย

ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดควันไฟ  หรือแจ้งเตือนไฟไหม้

ระบบแจ้งเตือนแก็สรั่ว

ระบบแจ้งเตือน  เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาทางรั้วบ้าน  หมู่บ้าน  และอาคารต่างๆ ด้วยอุปกรณ์

                                                                  

การนำเทคโนโลยีมาเสริมกับการทำงานทางด้านรักษาความปลอดภัย

หน่วยรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่เร็ว

1.  เป็นตัวแทนของหน่วยงานศูนย์บัญชาการกลาง เพื่อเข้าไปในพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกับหน่วย รปภ. ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและต้องการการประสานงาน เพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วน

2.  ภาพการทำงานของหน่วยรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่เร็ว  จะได้รับการถ่ายทอดผ่านระบบ  Personal CCTV ที่ติดไปด้วย   เพื่อจะสามารถถ่ายทอดภาพและเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่าย  Internet 3G

 3.  ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด  จะส่งมายังศูนย์บัญชาการกลาง    และเจ้าของสถานที่จะสามารถเข้ามาดูภาพเหตุการณ์ได้เช่นกัน โดยผ่านระบบโทรศัพท์  Smart Phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ  Internet  จากทุกสถานที่

 

Personal CCTV

หน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วทุกนายจะได้รับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดขนาดพกพา เพื่อเก็บภาพและถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายังศูนย์ปฏิบัติการณ์

การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอันทันสมัย

บริษัทฯได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประกอบกับการทำงานทางด้านงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า  โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการติดตั้งระบบกล้อง Wi Fi ให้กับลูกค้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสามารถดูภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยแสงอินฟราเรด
 • ระบบกล้องวงจรปิดแบบ Wi Fi  จะส่งภาพผ่านเครือข่าย Wi Fi  ที่ทางบริษัทฯได้ติดตั้งไว้มายังเครื่องบันทึกภาพและแสดงภาพ(NVR ) ไปยังป้อมยาม  หรือที่ทำงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย  และถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย  Internet หรือ 3G มายังศูนย์บัญชาการ   ซึ่งเจ้าของที่พักอาศัยสามารถเข้ามาดูภาพของกล้องวงจรปิดได้ในเวลาเดียวกัน
 • ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ได้ ไว้กับหมวกของหัวหน้าหน่วย รปภ. ซึ่งเมื่อได้รับการแจ้งเหตุหรือได้รับคำสั่งจากทางศูนย์กลางให้เข้าไปยังพื้นที่ที่ต้องสงสัย ระบบกล้องวงจรปิดที่ติดไปกับหมวกก็จะสามารถถ่ายทอดภาพเหตุการณ์มายังศูนย์ได้ทันที  ด้วยเครือข่าย Wi-Fi  หรือ 3G  ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถเข้ามาดูภาพเหตุการณ์ได้เช่นกัน  โดยผ่านมือถือ Smart Phone , I Phone I Pad , Android  และคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งระบบตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ  ภายในอาคารหรือสถานที่ที่พักอาศัย  อาทิเช่น     

1.  อุปกรณ์ตรวจจับการบุรุก  การงัดแงะทางประตู /หน้าต่าง     

2.  อุปกรณ์ตรวจจับ  การสั่นสะเทือน           

3.  อุปกรณ์ตรวจจับ  การเคลื่อนไหว   (ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยง )           

4.  อุปกรณ์ตรวจจับ  ควัน           

5.  อุปกรณ์ตรวจจับ  การบุกรุกทำลายกระจก

       

เมื่อเกิดเหตุบุกรุกขึ้น ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและศูนย์บัญชาการกลาง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการ           แจ้งเตือนของสัญญาณแล้ว   ก็สามารถเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

1.ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า  เนื่องจากเรานำเอาเทคโนโลยีมาเสริมกับการทำงานทางด้านการรักษาความปลอดภัย แทนที่จะต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมาก  และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

2.ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่า  เพราะระบบและแผนการทำงานที่สอดคล้อง และประสานงานกันระหว่างบุคลากรที่มีคุณภาพ กับอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมในการทำงาน ได้มีหน่วยงานกลางที่คอยประสานงานและคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถเข้ามาตรวจสอบได้  เจ้าของสถานที่สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่านเครือข่าย CCTV และสามารถดูภาพเหตุการณ์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยตรง  

4.สามารถเห็นภาพเหตุการณ์จริง  เมื่อเกิดเหตุ เจ้าของสถานที่สามารถเห็นภาพสถานที่เกิดเหตุและยังมีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

5.มีความปลอดภัยสูงกว่า  ด้วยระบบและเทคโนโลยีการตรวจจับผู้บุกรุกที่ทันสมัย และทำงานตลอด 24 ชม. เมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน รปภ. และศูนย์บัญชาการกลางทันที

6.สามารถเพิ่มเติมระบบเตือนภัยได้ในอนาคต  นอกจากการมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกแล้ว ยังสามารถติดตั้งระบบตรวจจับต่างๆได้อีกในอนาคต อาทิเช่นระบบตรวจจับแก็สรั่ว ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบตรวจจับน้ำล้นเป็นต้น

 

คณะที่ปรึกษาบริษัทฯ

 • พลเอก ปรีชา  เปรมาสวัสดิ์                        ประธานที่ปรึกษา

ทีมสายตรวจ

หน้าที่สำคัญ  คือตรวจสอบดูแลการทำงานของ รปภ. ที่ประจำอยู่ในโครงการหมู่บ้าน สำนักงาน หน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชนฯลฯ ที่ทางบริษัทฯได้ทำสัญญาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้

การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย

 

คุณสมบัติของพนักงาน

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย  อายุระหว่าง  20-45 ปี   มีความสูงไม่ต่ำกว่า   160  ซม.
 • มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ  และไม่พิการทุพพลภาพ
 • มีความรู้ชั้น ป.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ยกเว้นบุคคลที่เคยเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัครหรือได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ  งานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างชำนาญ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน  โดยเฉพาะคดียาเสพติด  และลักทรัพย์ 
 • ต้องมีเอกสารทางราชการ   เช่นบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิการศึกษา  เป็นต้น
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ มาก่อน
 • การฝึกอบรม

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพให้เป็นไปในทางเดียวกัน เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากร ที่ต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เข้ามาฝึกอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เราจึงใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและครอบคุลม ทั้งขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. ทั้งหมด อาทิเช่น

การป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire protection and suspended)  บริษัทฯตระหนักดีว่าอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์เอง แล้วยังสร้างความสูญเสียแก่องค์กรอย่างมหาศาลอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยจนเกิดความมั่นใจว่า รปภ.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างชำนาญ และสามารถปฏิบัติการตามแผนที่สถานประกอบการกำหนดไว้ได้อย่างทันท่วงทีทันที     

การจราจร (Traffic) “งานจราจร” เป็นกฎและหลักการที่กำหนดขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะในสถานประกอบการ ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.ที่ลูกค้ามีความต้องการเป็นลำดับต้นๆ ดังนั้นบริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะต้องฝึกฝนงานด้านการจราจรแก่ รปภ.จนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยความถูกต้อง

การตรวจการณ์และการตรวจค้น (The investigator and visitation)  งานด้านการตรวจการณ์และการตรวจค้น นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของ รปภ.ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการนำทรัพย์สินออกนอกสถานประกอบการโดยมิชอบ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจการณ์และตรวจค้น จนลูกค้ามั่นใจได้ว่า รปภ.ของบริษัทฯสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง ถูกต้อง และสุภาพอ่อนน้อม

การบริการและการอำนวยความสะดวก (Service and facilities)  บริษัทฯตระหนักเสมอว่าการให้บริการของ รปภ.คือภาพความประทับใจแรกที่ผู้มาติดต่องานพึงปรารถนา ดังนั้นบริษัทฯจึงฝึกฝนงานด้านการบริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อในด้านต่างๆ เช่นการทำความเคารพ และเทคนิคการพูดเพื่อติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ฯลฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างกลมกลืน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่า รปภ. ทุกคนจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อได้

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Tools and security equipment)  การนำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือแก่ รปภ. ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่และขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นการใช้วิทยุสื่อสาร การใช้เคมีดับเพลิง การใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย การใช้เครื่องสแกนโลหะ การใช้ CCTV และการใช้ MOS ตรวจจุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ รปภ.ทุกคนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  รวมทั้งเทคนิคการบำรุงรักษาที่ถูกต้องด้วย

ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม (Martial arts and the arrest) บริษัทฯได้จัดฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้และเทคนิคในการจับกุม โดยใช้ครูฝึกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และหลักสูตรการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การต่อสู้ด้วยกระบองและเทคนิคการจับกุม จนมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน รปภ. สามารถกล้าเผชิญเหตุด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง

การรักษาและพัฒนาคุณภาพ (Treatment and maintain quality)

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการร้องเรียนปัญหาของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการเข้าพบลูกค้า การรับสายทางโทรศัพท์ การร้องเรียนผ่านอีเมลล์ (E-mail) และเวปไซต์ (Website) เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้เฉพาะด้าน ตามสถานการณ์ของสถานประกอบการ ตามวัฒนธรรมขององค์กรหรือท้องถิ่น และตามสถานการณ์ของบ้านเมือง สำหรับการฝึกอบรมจะจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพของบริษัทฯ  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่นการปรับใช้ระบบ ISO กับสถานประกอบการณ์ และรูปแบบอาชญากรรม และสถานการณ์ในท้องถิ่น การดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย และแผนอพยพของสถานประกอบการ เป็นต้น

 รายละเอียดอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

การแต่งกาย

1.  ชุดเวส เสื้อและกางเกงสีกรมท่า

2.  รองเท้าคอมแบท

3.  หมวกแก๊ป

4.  เข็มขัด

5.  สายนกหวีด

6.  บัตรประจำตัว

7.  อุปกรณ์ประจำกายแบบมาตรฐาน

อุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1.  กระบองไฟเบอร์

2.  ซองกระบองแบบหนัง

3.  ซองกระบองแบบผ้า

4.  ไฟฉายสีเงิน

5.  ไฟฉายสีดำ

6.  ซองไฟฉายแบบหนัง

7.  ซองไฟฉายแบบผ้า

8.  เข็มขัดหนังแท้

9.  กุญแจมือ

10.  ซองกุญแจมือแบบหนัง

11.  ซองกุญแจมือแบบผ้า

 

 

Visitors: 125,214