การติดตั้งระบบกันขโมย Fujiko

การติดตั้งอุปกรณ์ระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย FUJIKO commpact


1. การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ (Detector)

1.1 การติดตั้งหน้าสัมผัสแม่เหล็ก (Magnetic Contact)

หน้าสัมผัสแม่เหล็ก (Magnectic Contact) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกทางประตู หรือหน้าต่าง
ติดตั้งตัวส่งสัญญาณ (Wireless Transmitter) ที่วงกบประตูหรือวงกบหน้าต่าง โดยให้ติดตัวขั้วแม่เหล็กที่บานประตูหรือบานหน้าต่างให้เสมอกับตัวส่งสัญญาณ มีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 1 เซนติเมตร
 

1.2 การติดตั้ง PIR (Motion Detector)

 

 

PIR เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนหรือสัตว์ โดยบางรุ่นจะไม่ตรวจจับ  
สัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หรือ 100 ปอนด์ เช่น FK-2645PI

ติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ซึ่งต้องการการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยให้ติดตั้งบริเวณมุมห้อง สูงจากพื้นไม่เกิน 2.2 เมตร

คำเตือน ห้ามติดตั้งในสถานที่ย้อนแสง

2. การติดตั้งแผงควบคุมระบบ (System Control Panel)

 

Control Panel หรือแผงควบคุม เป็นอุปกรณ์รับคลื่นสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ ยังเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำางานของระบบ รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดการบุกรุกอีกด้วย
 
ให้ติดตั้งแผงควบคุมอยู่ในบริเวณใกล้สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า หรือจุดที่เหมาะสม 

 

Visitors: 123,856