ตัวอย่างลูกค้า 2015-1

 การเริ่มต้นใส่ใจความละเอียดตั้งแต่ตั้น จะทำให้การทำงานง่ายขึ้่น!

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น เป็นงานที่มีความละเอียดสูงครับ ต้องมีการวางแผน ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้างาน และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ และงบประมาณจะต้องไม่บางปลาย สินค้าที่มีคุณภาพและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการทำงานก่อนการติดตั้ง

1. สอบถามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

2. สรุปความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่ได้รับมา เสนอให้กับลูกค้า อธิบายระบบการทำงานและข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่าง เพราะงานติดตั้งระบบนั้น เมื่อติดตั้งแล้วการแก้ไขจะทำได้ยาก และเสียเวลามาก และอาจทำให้หน้างานเสียหายได้ งานติดตั้งไม่สวยงาม และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3. อธิบายระบบที่เสนอ การทำงานของระบบ เช่น เครื่องบันทึกทำงานอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง กล้องที่ใช้ในหน้างาน จะต้องใช้แบบไหนบาง อย่างไหนดี อย่างไหนเหมาะสม ซึ่งแน่นอนจะต้องขึ้นกับงบประมาณของลูกค้าเป็นหลักด้วย

4. เสนองบประมาณ และระยะเวลาติดตั้งโดยประมาณ 

5. ดำเนินการติดตั้งตามแผนงานที่ได้ตกลงกันไว้ 

6. ทำการทดสอบระบบ ปรับแต่งมุมกล้องให้ตรงกับหน้างานนั้นๆ 

7. ขั้นตอนนี้สำคัญมากครับ แต่ไม่เท่ากับความพึงพอใจของลูกค้า คือขั้นตอนการชำระเงินครับ 

 

 งานติดตั้งระบบกล้องที่คอนโด 

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน เฝ้าระวังผู้บุกรุกและป้องกันทรัพย์สินศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : FUJIKO , Camera : FUJIKO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

 

 

   

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันเครื่องมือศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : KENPRO, Camera : KENPRO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

 

 

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานผลิตน้ำยาเคมี

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : FUJIKO , Camera : FUJIKO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

 

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานผลิตชินส่วนรถยนต์

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และรถจักยานยนต์ศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : FUJIKO , Camera : FUJIKO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิค

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันเครื่องมือศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : KENPRO, Camera : KENPRO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานผลิตเครื่องปรุงรส

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันขโมย

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : KENPRO, Camera : KENPRO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงพิมพ์

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันเครื่องมือศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : FUJIKO , Camera : FUJIKO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดปั๊มแก๊ส LPG

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันเครื่องมือศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : KENPRO, Camera : KENPRO IR ความละเอียด 700 TVL สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่โรงงานผลิตเหล็กเส้น

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง : เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ป้องกันเครื่องมือศูนย์หาย 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย DVR : IP KENPRO, Camera : IP KENPRO IR ความละเอียด 1.3 M สามารถเห็นภาพได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสง สามารถดูภาพ Online ผ่านมือถือ Smart Phone และคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดเวลา ภาพตัวอย่างที่เห็น ดูภาพสด Realtime ผ่านมือถือ iPhone 4S

ตัวอย่างงานออกแแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอู่ต่อเรื่อ

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 123,856