ระบบกันขโมยบ้าน BOSCH-แบบเดินสาย ICP-CC408-APR

ระบบเตือนการบุกรุกแบบเดินสาย

รุ่น ICP-CC408-APR

ระบบเตือนการบุกรุกแบบเดินสายและไร้สาย

รุ่น ICP-CC488-APR

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบเตือนการบุกรุก

เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

ร้านค้าทั่วไปและสำนักงานขนาดเล็ก

 

คุณสมบัติ
 • สามารถแบ่งโซนได้ 8 โซน (16 โซนแบบเดินสายและไร้สาย***) ซึ่งแต่ละโซนสามารถกำหนดรูปแบบของการตรวจจับได้อิสสระ
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย***และอุปกรณ์เปิด-ปิดแบบไร้สาย***
 • สามารถแบ่งพื้นที่การทำงานได้ 2 ส่วน ( Partition) เพื่อการควบคุมที่เป็นอิสระจากกัน
 • สามารถตั้งรูปแบบการทำงานได้เป็น 2 ลักษณะคือ
 • (1) STAY Mode เป็นการใช้งานเมื่อมีผู้อาศัยหรือใช้งานอยู่ในบริเวณ
 • (2) AWAY Mode เป็นการใช้งานเมื่อไม่มีคนอยู่บริเวณสถานที่
 • กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ 8 รหัส และสามารถจัดความสำคัญของแต่ละรหัสได้ตามความต้องการ
 • สามารถหน่วงเวลาเข้า-ออกได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควันได้
 • สามารถเรียกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 40 เหตุการณ์
 • สามารถแจ้งเหตุไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับแจ้งเหตุ*หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานใน  
 • สถานที่ต่างๆ ได้ 2 หมายเลข
 • แยกพื้นที่ใช้งานได้เป็น 2 ส่วนแยกอิสระจากกันได้
 • สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ*ได้ เช่น สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ สัญญาณขอความช่วยเหลือทาง 
 • ด้านการแพทย์ สัญญาณแจ้งเตือนการโจรกรรม รวมถึงสัญญาณแจ้งการถูกบังคับให้เปิดระบบ
 • มีระบบป้องกันการสุ่มรหัส เมื่อใส่รหัสปิดเกิน 3 ครั้ง (แล้วแต่การโปรแกรม) จะเกิดการส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาทันที
Visitors: 123,856