อุปกรณ์เสริมสำหรับ ICP-CC408-APR

            


       

ICP-CP508LW: LCD Icon Codepad ใหม่

แป้นกดควบคุมและแสดงผล 8 โซน

แบบ LCD ใช้ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่

การทำงานของรบบออกจากกัน

ICP-CP508W : LED Codepad ใหม่

แป้นกดควบคุมและแสดงผล 8 โซน

แบบ LCD ใช้ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่

การทำงานของรบบออกจากกัน

 

 

RE 005E: RF Receiver with Outputs

อุปกรณ์รับสัญญาณอุปกรณ์ไร้สาย แบบมี

Dry Contact Output ซึ่งสามารถนำ Output

นี้ไปใช้งานในการแสดงสถานะต่างๆ

ของระบบได้ด้วย (เมื่อใช้ร่วมกับ RE 012E และ RE 01 3E)

สามารถใช้งานร่วมกับ Keyfob รุ่น RE 012E และ RE 013E

 

RE 012E : 2 Channel Transmitter

อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบแบบไร้สาย 2 ปุ่ม ขนาดพกพา

 

RE 013E:4 Channel Transmitters

อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบไร้สาย 4 ปุ่ม

ขนาดพกพา ซึ่งนอกจากการใช้เปิดและปิดระบบแล้ว ยังสามารถที่จะสั่งงานระบบอื่น

โดยใช้จากปุ่ม 2 ปุ่มเพิ่มขึ้นมา เช่น การเปิดและปิดไฟ หรือ การสั่งงานเปิดและปิดมอเตอร์ประตู้หน้าบ้านได้

 

Visitors: 123,855