อุปกรณ์เสริมสำหรับ ICP-CC488-APR

ICP-CP516LW LCD Icon Codepad ใหม่

แป้นกดควบคุมและแสดงผล 16 โซน

แบบ LCD ใช้กรณีที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่

การทำงานของระบบออกจากกัน

 

ICP-CP516W LED Codepad ใหม่

แป้งกดควบคุมและแสดงผล 16 โซน

แบบ LED ใช้ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่

การทำงานของระบบออกจากกัน

RF3212E Receiver

ตัวรับสัญญาณอุปกรณ์ไร้สาย

 

RF940E PIR Motion Detector

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย

แบบอินฟราเรด

RF835E TriTech Detector

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สายด้วย TriTech Technology

 

RF280THS Smoke Detector

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไร้สาย

RF3401E Door Contact

สวิทซ์แม่เหล็กแบบไร้สาย

 

 RF3332E 2-button Fob

อุปกรณ์เปิดปิด-ปิดระบบแบบไร้สาย 2 ปุ่มขนาดพกพา

 

RF3334E 4-button Fob

อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบแบบไร้สาย 4 ปุ่ม ขนาดพกพา

 

 

Visitors: 123,856