FK-2614E Remote Keyfob 868MHz ราคา 1,500 บาท

FK-2614ERemote Keyfob 868MHz

รีโมทคอนโทรลไร้สายหลากหลายฟังก์ชั่น รีโมทคอนโทรล 4 ปุ่ม ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตัวรับไร้สายของ FUJIKOขนาดเหมาะมือ พกพาได้สะดวก
 
ข้อมูลจำเพาะ
 • รีโมทคอนโทรลไร้สาย 4 ปุ่ม
 • รองรับการใช้งาน 5 ฟังก์ชั่น: เปิดระบบทั้งหมด, เปิดระบบบางส่วนและบางพื้นที่, ปิดระบบ เปิด/ปิด Home Automotion, เปิดระบบฉุกเฉิน
 • มี LED แสดงการส่งสัญญาณ ถ้าแบตเตอรี่ต่ำจะติดกระพริบ
 • ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 3 โวลต์

 • 5ca23c170bcdcb7f7b9a8aa499a07b00.jpg
  FK-4755PI2 Way Wireless Pet Immune PIR with Camera 868MHz อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไร้สายพร้อมกล้อง ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพแล...

 • 2af82bfd71a7e9310eb748cf0ac2aab0.jpg
  FK-4745PI2 Way Wireless PIR Detector with PET Immunity 868 MHz ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่กินไฟน้อย วิเคราะห์สัญญาณเพื่อลด False Alarm พร้อมกับการปรับระดับพัลส์ และชดเชยอุณหภูมิ ไม่ตรวจ...

 • 66867ccfebd13fbc563b6eb109c9e058.jpg
  FK-2645PIPIR Detector with PET Immunity 868 MHz อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไร้สายใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่กินไฟน้อย วิเคราะห์สัญญาณเพื่อลด False Alarm พร้อมกับการปรับระดับพัลส์ และชดเ...

 • 66867ccfebd13fbc563b6eb109c9e058.jpg
  อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไร้สายใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่กินไฟน้อย วิเคราะห์สัญญาณเพื่อลด False Alarm พร้อมกับการปรับระดับพัลส์ และชดเชยอุณหภูมิ ขอมูลจำเพาะ ประมวลผลสัญญาณบนไมโครคอ...

 • 05a26d8f159b4f4f7b842be3ba108eec.jpg
  หน้าสัมผัสแม่เหล็ก อุปกรณ์แม่เหล็กตรวจจับการบุกรุกทางประตูและหน้าต่าง แบบไร้สายถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวรับไร้สาย FUJIKOแถมยังยังสามารถทำงานแบบขนานกันได้ เพื่อให้เพิ่มร...

 • e74d9a33a711c909e2203c97f4bfd11c.jpg
  อุปกรณ์ตรวจจับควันไร้สายอุปกรณ์ตรวจจับควันไร้สาย ประเภท Photoelectric ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ออกแบบเพื่อใช้กับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กอุปกรณ์ตรวจจับควันไร้สายอุปกรณ์ตรวจจับควัน...

 • e5d60492b3576e376aedb7905862dc1e.jpg
  อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ำ ใช้การประมวลสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเตือนระดับน้ำล้นขนาดกระทัดรัด อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ำไร้สาย อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ำ ใช้การประมวลสัญญาณด้วยไมโครคอน...

 • 4959de93c75255e57eb4dbdf68bb5c5a.jpg
  อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซจากเครื่องใช้ภายในครัวเรือนต่างๆ ในขณะตรวจพบการรั่วไหลที่ก่อให้เกิดอันตราย จะส่งเสียงแจ้งเตือนและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุม ข้อมูลจำเพาะ ตรวจจับก๊...

 • 3066d2c671fbf3b6c3bbefa4b0550879.jpg
  FK-2601Magnetic Contact 868MHz หน้าสัมผัสแม่เหล็ก อุปกรณ์แม่เหล็กตรวจจับการบุกรุกทางประตูและหน้าต่าง แบบไร้สายถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวรับไร้สาย FUJIKO แถมยังยังสามารถท...

 • 7f11c523da2461a45474a27726a220c2.jpg
  FK-2607 Vibration Detector 868MHz อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน สามารถปรับระดับการสั่นสะเทือนได้ ข้อมูลจำเพาะ ใช้ลิเธียมแบตเตอรี่ 3.6 โวลต์ ขนาด 1/2 AA หน่วงสัญญาณ 4 นาทีระหว่างกา...

 • 6e919472b8745451a134bf62bce1dbe6.jpg
  FK-2606 Glass Break Detector 868MHz อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการทุบทำลายกระจกไร้ประสิทธิภาพในการตรวจจับสูงอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการทุบทำลายกระจกไร้ประสิทธิภาพในการตรวจจับสูง ความ...

 • 4838283c5da4c4098832b59496069562.jpg
  FK-2635Repeater 868MHz อุปกรณ์ทวนสัญญาณไร้สาย FUJIKO ช่วยเพิ่มระยะการรับส่งสัญญาณระหว่างแผงควบคุมกับอุปกรณ์ตรวจจับไรส้าย ลดปัญหาด้านพื้นที่รับคลื่นสัญญาณ สามารถจัดการลงทะเบียน อุปก...

 • dc166d4b5d5843dff93d41c520a9dbe6.jpg
  FK-2626External Siren 868MHz ไซเรนไร้สายสำหรับติดตั้งภายนอก ไซเรนแจ้งเตือนไร้สาย ส่งเสียงพร้อมไฟแฟลชกระพริบ ไซเรนไร้สายสำหรับติดตั้งภายนอก ไซเรนแจ้งเตือนไร้สาย ส่งเสียงพร้อมไฟแฟลช...

 • 9badaba2953c36eba36cf8bcc7934374.jpg
  FK‐4714 2 WAY Wireless Round Multi-Function Keyfob รีโมทคอนโทรลไร้สายหลากหลายฟังก์ชั่น รีโมทคอนโทรล 4 ปุ่ม ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตัวรับไร้สายของ FUJIKOขนาดเหมาะมือ พกพาได้สะด...

 • 1df2d48f45ff18680dd515d3e0e65836.jpg
  FK-2650Curtain Detector 868MHz อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกตามแนวผ้าม่าน สามารถเลือกการตรวจจับได้ อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกตามแนวผ้าม่านไร้สาย อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกตามแนวผ้าม่าน สามารถเ...

 • 2015-03-13_16-43-15.jpg
  FK-4711P รายละเอียดสินค้า 2-Way Wireless Panic Button 868 MHz * ปุ่มกดฉุกเฉินไร้สาย
Visitors: 123,856